Punëtor/e teknik/e (mirëmbajtës/e)

rahovec e1601100650626
Komuna e Rahovecit
Publikuar më
23/11/2020
Qyteti
Rahovec
Lloj listimi
Punë  

Përshkrimi

Në bazë të Ligjit të Punës Nr. 037 L-212, neni 8, Ligjit për Arsimin Parauniversitar në Republikën e Kosovës, Nr.04) L-032,të datës 29.08.2011, nenit 34 dhe 35, Ligjit për Arsimin në Komunat e Republikës së Kosovës, Nr.03, L-068,neni 5, paragrafi c, Drejtoria Komunale e Arsimit në Rahovec shpall:

Konkurs
Për plotësimin e vendit të lirë të punës me punëtore teknik (mirëmbajtës)e)

SHML “12 Maji” Ratkoc,

  • Një punëtore teknik (mirëmbajtësJe).

Kushtet e konkursit:

Të drejtë konkurimi kanë të gjithë shtetasit e Republikës së Kosovës kandidatët që janë të interesuar për këtë vend pune.

Kandidatët e interesuar duhet të sjellin në Drejtorinë Komunale të Arsimit në Rahovec këto dokumente:

  • Kërkesën.
  • Ekstraktin e lindjes.
  • Çertifikatën mbi gjendjen shëndetësore.
  • Dëshminë se nuk jeni nën hetime.
  • Diplomën e shkollës së kryer.

Informata shtesë:

Konkursi mbetet i hapur 15 ditë nga dita e shpalljes .

Intervistimi i kandidatëve do të bëhet me 09.12.2020 në ora 13.00 në zyrat e DKA-së në Rahovec.

Shpallja e plote.

Listime të ngjashme

Shtepiak/Mirëmbajtes   Prishtinë
23/01/2021
Punëtor në Prodhim   Prishtinë
22/01/2021
21/01/2021
Vozitës/e (2)   Gjilan
21/01/2021