Punëtor/e teknik/e (mirëmbajtës/e) (3)

rahovec e1601100650626
Komuna Rahovec
Publikuar
07/03/2022
Skadon
21/03/2022
Lokacioni
Rahovec
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

RN00008330
Lloji i rekrutimit: Pranim
Data e njoftimit: 04/02/2022
Afati për aplikim: 07/03/2022 - 21/03/2022

Në bazë të nenit 8 të Ligjit të Punës Nr. 037L-212, si dhe nenit 79 të Ligjit për Zyrtarët Publik NR.067114, Drejtoria Komunale e Arsimit në Rahovec shpall:

Konkurs

Për plotësimin e 3 vendeve të lira të punës — nëpunësi administrativ dhe mbeshtetës,

  • Punëtor teknik (mirëmbajtës/e), në Institucionet Edukativo-Arsimore

Kushtet për konkurrim:

Për vendin e punës kërkohet sipas Ligjit të punës Nr. 03/L-212.

Dokumentet e nevojshme:

- Kopjen e diplomës së shkollimit të kryer, të noterizuar,.
- Kopjen e ekstraktit të lindjes.
- Kopjen e letërnjoftimit.
- Dëshminë se nuk jeni nën hetime.

Mënyra e aplikimit:

Dokumentacioni i aplikimit, dorëzohet në kopje fizike së bashku me formularin e aplikimit në DKA. Formulari i aplikimit merret f shkarkohet nga linku: konkursi.rks-gov.net

Lista Pritëse:

Kandidatët të cilët grumbullojnë më shumë se 50 pikë, hynë në Listën pritëse si kandidat fitues, dhe nëse paraqitet nevoja për ndonjë pozitë të lirë-punëtor-teknik (mirëmbajtës) në Institucionet Edukativo-Arsimore, kanë të drejtë të punësohen...

Themelimi i marrëdhënies së punës:

Marrëdhënia e punës themelohet vetëm nga dita e nënshkrimit të kontratës së punës .

Aplikimi në konkurs:

Afati i aplikimit fillon nga data 07.03.2022 dhe zgjat 15 ditë kalendarike dhe atë deri me datë 21.03.2022, deri ne ora 1600.

Shpalljet e ngjashme

22/05/2022
Infermier/e (12)   Rahovec
22/05/2022
Rrobalarës/e (1)   Rahovec
22/05/2022
Mirëmbajtës/e (1)   Rahovec
22/05/2022
20/05/2022