Punëtor/e Ndihmës në Departamentin e Distribuimit (2)