Punë praktike (180)

trepca 150x150 1 e1611495361299
Trepça Sh.A.
Publikuar
25/05/2022
Skadon
08/06/2022
Lokacioni
Mitrovicë
Kategoria
Lloji

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

THIRRJE PËR APLIKIM 

Punë praktike Trepça Sh.

INFORMATA RRETH PROGRAMIT DHE DETYRAVE 

 • Kohëzgjatja e angazhimit: 6 muaj
 • Pozita të lira (180)
 • Orari i punës: Me kohë plotë: (5 ditë javë)
 • Vendi i punës: Trepça Sh.A - Njësia biznesore Minierat me Flotacion Stantërg 

Puna praktike do kryhet në tri (3) grupe, secili grup do ti ketë nga gjashtëdhjetë (60) praktikantë

 • Grupi i parë do filloj me datën 01.07.2022
 • Grupi i dytë do filloj me datën 01.12.2022 
 • Grupi i tretë do filloj me datën 01.06.2023 

Trepça Sh.A siguron nga 100 euro muaj për punën praktike, transportin dhe ushqimin. Pas punës praktike secili kandidatë do ti nënshtrohet një testi me shkrim dhe nëse tregohet i suksesshëm do paijset me certifikat nga Trepça Sh.A

Vërejtje: Puna praktike nuk do thotë punësim

INFORMATË E PËRGJITHSHME PËR KANDIDATËT LIDHUR ME PROCEDURAT E KONKURIMIT 

Kandidatët për pozitat e lartëcekura duhet dorëzojnë këto dokumente:

 • CV-;
 • Dokumentacionet e parapara (dëshmitë e kualifikimit profesional);
 • Certifikatën (dëshminë) nga gjykata kompetente dëshmon se nuk është nën hetime jo vjetër se gjashtë (6) muaj;
 • Shtetas i Kosovës (kopje pasaportës ose letërnjoftimit)

Dokumentacioni duhet të dorëzohet në Arkivin e Trepça Sh.A, në Menaxhmentin e Trepça Sh.A, Parkun Industrial në Mitrovicë çdo ditë pune nga ora 9 deri në ora 15:00. 

Afati i konkursit për punë praktike është i hapur 15 ditë nga data e publikimit webfaqen e Trepça Sh.A.

Për informata shtese: www.trepcacorporation.com si dhe e-mail adresa: contact@trepcacorporation.com

Do kontaktohen vetëm kandidatët e përzgjedhur për intervistë 

Shpalljet e ngjashme

27/06/2022