Psikolog/e

sos fshatrat
SOS Fshatrat e Fëmijëve
Publikuar më
07/07/2020
Qyteti
Prishtinë
Kategoria
Lloj listimi
Punë  

Përshkrimi

PSIKOLOG
M/F
(për periudhë të caktuar – 3 muaj dhe me gjysmë orari)
Projekti: YEEP – Fuqizimi dhe aftësimi i të rinjve përmes mundësive të reja

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË KRYESORE

 • Vlerësimi i statusit zhvillimor, psikologjik, emotiv dhe të sjelljes së të rinjve bazuar në matjet psikologjike të standardizuara, teknikat projektuese dhe vendimet tjera profesionale;
 • Punë këshillëdhënëse me të rinjtë në fushën e mirëqenies sociale dhe punësimit;
 • Hartimi i planeve individuale të zhvillimit dhe punë me fëmijët dhe të rinjtë bazuar në ato plane;
 • Terapi Individuale dhe grupore
 • Identifikimi i burimeve të mundshme të ndihmës nga komuniteti;
 • Identifikimi i burimeve të mundshme rreth punësimit;

KRITERET

 • Diplomë Master në fushën e psikologjisë
 • Së paku 3 vjet përvojë pune në fushën relevante
 • Të ketë licencë për ushtrim të profesionit (e preferueshme)
 • Aftësi të mira të komunikimit ndërpersonal dhe kompetencë sociale
 • Aftësi për të punuar nën presion
 • Shkathtësi në kryerjen e detyrave në mënyrë profesionale dhe kualitative
 • Shkathtësi për të realizuar punën online
 • Njohje të gjuhës angleze në të shkruar dhe komunikim;
 • Fleksibilitet, gatishmëri për punë ekipore dhe përkushtim
 • Gadishmëri për të mësuar dhe për t’u zhvilluar në aspekt profesional dhe personal
 • Posedim i lejes së ngasjes së automjeteve
 • Identifikim me idenë dhe qëllimet e SOS Fshatrave të Fëmijëve Kosovë

Ne ofrojmë

 • Një punë interesante me përgjegjësi
 • Një ambient të këndshëm pune
 • Udhëzim dhe mundësi për zhvillim profesional dhe personal

Orari i punës

20 orë në javë.

Dokumentacioni i nevojshëm: Aplikacioni (shkarkohet në webfaqen tone: http://www.soskosova.org/); CV; Letër motivimi; Kopje të Diplomave, Çertifikatave,

Referencave, Vërtetimin që nuk jeni nën hetime (vetëm për kandidatët që ftohen në intervistën finale.

Afati i fundit për dorëzim: 21.07.2020, përmes email HR.Recruitment@soskosova.org

Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të ftohen në intervistë. Dokumentacioni i pakompletuar nuk do të shqyrtohet.

Për informata shtesë, ju lutem kontaktoni: SOS Fshatrat e Fëmijëve Kosovë Rruga “1 Tetori” p.n., Velani -Prishtinë 10000.

Email info-cv@soskosova.org dhe Tel/ Fax: 038 516 977

SOS Fshatrat e Fëmijëve është një organizatë e zhvillimit social joqeveritare dhe joprofitabile, aktive në fushën e të drejtave të fëmijëve që nga 1999, e përkushtuar në ofrimin e shtëpisë dhe familjes për fëmijët nevojtarë dhe përgaditjen e tyre për një jetë të pavarur.

Listime të ngjashme