Promotere

art motion e1599659515937
Artmotion
Publikuar më
13/09/2020
Qyteti
Kosovë
Lloj listimi
Punë  

Përshkrimi

“Artmotion” Sh.p.k. me seli në Prishtinë, Zona Industriale, Rr. “Lidhja e Pejës”, shpallë:

KONKURS

Për plotësimin e vendeve të lira të punës,

  • Promotere

Vendi i punës: Në të gjitha qytetet e Kosovës

Detyrat dhe përgjegjësitë për pozitën e shpallur janë:

  • Të komunikojë tek klientët e targetuar ofertat dhe kampanjat promocionale
  • Të bëjë shpërndarjen e materjalit reklamues tek klientët e targetuar duke zbatuar me përpikmëri udhëzimet nga Departamenti i Marketingut të Kompanisë

Kushtet dhe kualifikimet e kërkuara:

  • Të ketë të mbaruar së paku shkollën e mesme të lartë
  • Të ketë së paku 1 vitë përvojë angazhimi në aktivitete promocionale
  • Aftësi të mira të prezentimit dhe komunikimit;
  • Aftësi të shkrimit të raporteve;

Kandidatët e interesuar të cilët aplikojnë për këto vende të punës, duhet që ti dërgojnë këto dokumente, përmes postës elektronike:

  • CV-në së bashku me foto, si dhe dëshmitë e përgatitjes shkollore të mesme të lartë apo universitare;
  • Dëshmi mbi përvojën e punës në fushën përkatëse;
  • Letër Rekomandime apo referenca eventuale (jo e domosdoshme).

Aplikimi bëhet përmes e-mailit -  postës elektronike, në:

hr@artmotion.net

Aplikimet e pa kompletuara nuk do të merren parasysh.

Konkursi mbetet i hapur deri më datën 21.09.2020, Ora 16:00h.