Praktikante Divizioni i Prodhimit të Qymyrit (10)

kek logo e1600274056164
Korporata Energjetike e Kosoves (KEK)
Publikuar
23/02/2022
Skadon
09/03/2022
Lokacioni
Obiliq
Kategoria
Lloji

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

Korporata Energjetike e Kosovës sh.a. (KEK sh.a.) është ndërmarrja kryesore energjetike në Republikën e Kosovës. Ajo është e integruar vertikalisht dhe është korporatizuar në fund të vitit 2005. Funksion parësor i Korporatës është prodhimi i qymyrit dhe gjenerimi i energjisë elektrike. Për t’i përmbushur këto dy funksione, KEK-u është i organizuar në dy divizione qenësore, Divizionin e Mihjeve dhe Divizionin e Gjenerimit. Korporata operon me mihjen sipërfaqësore të linjitit, gjegjësisht Mihjen e Sibovcit Jugperëndimor, dhe dy termocentrale, TC "Kosova A" dhe TC "Kosova B". Funksionet e Korporatës rregullohen përmes politikave të Zyrës së Rregullatorit për Energji të Republikës së Kosovës. Korporata ka të punësuar rreth 4700 punonjës të fushave të ndryshme të operimit.

DIVIZIONIN E PRODHIMIT TË QYMYRIT, 10 POZITA

Pëshkrimi i praktikës

Praktikantja do të angazhohet në mirëmbajtje në Divizionin e Prodhimit të Qymyrit në KEK. Për këtë pozitë, praktikantja duhet të ketë të përfunduar në tri vitet e fundit ose të jetë në vitin e fundit të studimeve në këto drejtime:

  • Energjetikë, 4 pozita;
  • Elektronikë, 3 pozita;
  • Makineri, 3 pozita.

Kualifikimet e nevojshme

  • Studente të nivelit Master, ose studente në vitin e fundit të studimeve Bachelor, ose studente të diplomuara në tre vitet e fundit;
  • Nuk kanë përvojë pune profesionale dhe nuk kanë qenë pjesë e ndonjë programi tjetër për praktike në pune;
  • Posedojnë njohuri për fushat e sektorit të energjisë;
  • Shprehin gatishmëri dhe dëshirë për të vazhduar punën në sektorin e energjisë në Kosovë.