Praktikant në Zyre Ligjore / Praktikant në Marketing