Praktikant në Departamentin e Teknologjisë Informative