Praktikant-Ndihmës Analist i Portfolios së Korporatave