Praktikant – Ndihmës Analist i Portfolios së Korporatave