Praktikant/e në Qendrën e Thirrjes

64x64 teb bank kosovo e1558603960842
TEB ShA
Publikuar më
13/08/2020
Qyteti
Prishtinë
Lloj listimi
Punë  

Përshkrimi

Mundësi Praktike

TEB një ndër bankatmë me renome në  Kosovë është pjesë e brend-it të mirënjohur bankar në Turqi e mbështetur në fuqinë ndërkombëtare të  BNP Paribas.

TEB tani po kërkon kandidatë të kualifikuar për pozitën: Praktikant/e në Qendrën e Thirrjes në Zyren Qendrore

Përgjegjësitë:

  • Të përgjigjet në të gjitha thirrjet që pranon, të asistoj klientët në çdo kërkesë apo problem që mund të kenë; i qetë dhe i kujdesshëm gjithmonë t’u ofroj këshilla profesionale.
  • Në bazë të kërkesave të bankës që shfaqen bën thirrje tek klientët, qoftë për t’i njoftuar pë produkte apo shërbime të reja apo edhe për informata tjera administrative.
  • Monitoron proceset dhe procedurat në qendrën e thirrjevedhe rekomandon zgjidhjen më të mirë me të re dhe funksionale

Kualifikimet e kërkuara:

  • Së paku të jetë Student në fakultetin Ekonomik
  • Të kuptoj ambientin e biznesit, trendet dhe zhvillimet specifike te tij
  • T’i kuptoj produktet dhe shërbimet bankare
  • Shkathtësi të shkëlqyeshme komunikuese
  • Njohuri të mira të MS Office
  • Efikas në punë ekipore
  • Aftësi të shkëlqyera të gjuhës angleze

Puna zhvillohet me ndërrime- Qendra e Thirrjes punon 24 orë.

Ofrohet kontratë praktike për 6 muaj

Aplikimi duhet të bëhet online përmes web faqes së bankës www.teb-kos.com Ju lutemi klikoni tek Mundësi Punësimi dhe pastaj tek linku: https://recruitment.teb-kos.com/rc/

Afati i fundit për aplikim është 19.08.2020. Aplikacionet e pakompletuara nuk do të konsiderohen. Do të kontaktohen vetëm kandidatët e përzgjedhur.