Praktikant/e në Komunikim në Marketing

ipko e1640271171172
IPKO
Publikuar
21/05/2022
Skadon
27/05/2022
Lokacioni
Prishtinë
Lloji

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

Praktikanti/ja në Njësinë e Komunikimit në Marketing do t’i ketë këto përgjegjësi:

 • Ndihmon ne procesin e fushatave komunikuese te shkalles se ulet, duke perfshire promocionet
 • Ndihmon ne perditesimin e informatave ne internet (WEB, Mediat sociale, etj)
 • Skanimi i dokumenteve dhe fajlimi
 • Kryen të gjitha detyrat e tjera të përcaktuara nga menaxheri në kuadër të fushës së përgjegjësisë.

Për t’u konsideruar për këtë pozitë, kandidati duhet të ketë përvojën, shkathtësitë, njohuritë dhe cilësitë si në vijim:

 • Njohuri bazike per reklamimin kreativ, tregun dhe grupet e segmenteve
 • Shkathtësi të avancuara në kompjuter; njohuri te Microsoft Office
 • Shkathtësi analitike.
 • Aftësi për të komunikuar në mënyrë profesionale dhe me mirësjellje.
 • Aftësi për t’iu kushtuar vëmendje detajeve si dhe për të siguruar saktësinë e raporteve dhe të dhënave.
 • Aftësi për të punuar nën presion.
 • Njohuri të shkëlqyeshme të gjuhës shqipe, angleze
 • Motivim për të përfituar njohuri të reja përgjatë programit të praktikes
 • Student/e ose i/e sapo diplomuar

Kandidati/ja i/e suksesshëm do t’i bashkëngjitet një ekipi miqësor dhe profesional, ku do të zgjerojë dijen dhe do zhvillohet bashkë me kompaninë.

Vendi i punes: Prishtinë

Afati i fundit për aplikim është data 26.05.2022.

Shpalljet e ngjashme

Praktikant/e (30)   Kosovë
24/06/2022
24/06/2022
Praktikant/e (8)   Prishtinë
21/06/2022