Praktikant/e në Financa

ipko e1640271171172
IPKO
Publikuar
21/05/2022
Skadon
27/05/2022
Lokacioni
Prishtinë
Kategoria
Lloji

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

Praktikant/e në Financa

Praktikanti/ja në Departamentin e Financave do t’i ketë këto përgjegjësi:

 • Skanimi i Faturave dhe dokumenteve te ngjashme
 • Fajllimi dhe evidentimi i Faturave dhe i dokumenteve te ngjashme
 • Kryen të gjitha detyrat e tjera të përcaktuara nga menaxheri/ja në kuadër të fushës së përgjegjësisë.

Për t’u konsideruar për këtë pozitë, kandidati duhet të ketë përvojën, shkathtësitë, njohuritë dhe cilësitë si në vijim:

 • Shkathtësi të avancuara në kompjuter; njohuri te Microsoft Office
 • Shkathtësi analitike.
 • Aftësi për të komunikuar në mënyrë profesionale dhe me mirësjellje.
 • Aftësi për t’iu kushtuar vëmendje detajeve si dhe për të siguruar saktësinë e raporteve dhe të dhënave.
 • Aftësi për të punuar nën presion.
 • Njohuri të shkëlqyeshme të gjuhës shqipe, angleze
 • Motivim për të përfituar njohuri të reja përgjatë programit të praktikes
 • Student/e ose i/e sapo diplomuar

Kandidati/ja i/e suksesshëm do t’i bashkëngjitet një ekipi miqësor dhe profesional, ku do të zgjerojë dijen dhe do zhvillohet bashkë me kompaninë.

Vendi i punes: Prishtinë

Afati i fundit për aplikim është data 26.05.2022

Shpalljet e ngjashme

25/06/2022
25/06/2022
25/06/2022
Praktikant/e (30)   Kosovë
24/06/2022