Praktikant/e në Burimet Njerëzore

ipko e1640271171172
IPKO
Publikuar
25/05/2022
Skadon
29/05/2022
Lokacioni
Prishtinë
Lloji

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

Praktikanti/ja në Burimet Njerëzore do t’i ketë këto përgjegjësi:

 • Ndihmon me administrimin e operacioneve të përditshme të departamentit të burimeve njerëzore
 • Kryen skanimin dhe fajllimin e dokumenteve
 • Ndihmon në mirëmbajtjen e regjistrave të punonjësve
 • Kryen të gjitha detyrat e tjera të përcaktuara nga menaxheri në kuadër të fushës së përgjegjësisë.

Për t’u konsideruar për këtë pozitë, kandidati/ja duhet të ketë përvojën, shkathtësitë, njohuritë dhe cilësitë si në vijim:

 • Duhet te jete student ose te ketë diplomë universitare
 • Shkathtësi të avancuara kompjuterike; Microsoft Office.
 • Njohuri të shkëlqyeshme të gjuhës shqipe, angleze.
 • Shkathtësi në komunikim verbal dhe me shkrim.
 • Aftësi për të komunikuar me punonjësit dhe kontaktet e ndryshme afariste në mënyrë profesionale dhe me mirësjellje.
 • Aftësi për të punuar nën presion të vazhdueshëm.
 • Aftësi për të punuar në ekip dhe shkathtësi të fuqishme ndërpersonale.
 • Nivel të lartë të motivimit dhe në gjendje të punojë shpejt dhe në mënyrë efektive.

Kandidati/ja i/e suksesshëm/me do t’i bashkëngjitet një ekipi miqësor dhe profesional, ku do të zgjerojë dijen dhe do zhvillohet bashkë me kompaninë.

Vendi i punës: Prishtinë

Afati i fundit për aplikim është data 29.05.2022