Praktikant/e – Ndihmës/e Analist i Portfolios së Korporatave

64x64 teb bank kosovo e1558603960842
TEB ShA
Publikuar më
20/05/2021
Qyteti
Prizren
Kategoria
Lloj listimi
Punë  

Përshkrimi

TEB një ndër bankat më me renome në Kosovë dhe është pjesë e brend-it të mirënjohur bankar në Turqi e mbështetur në fuqinë ndërkombëtare të BNP Paribas.

TEB kërkon kandidatë të kualifikuar për pozitën Praktikant - Ndihmës Analist i Portfolios së Korporatave në Degën e Prizrenit.

Nën mbikëqyrjen e eprorit direkt dhe me qëllim të fitim të njohurive profesionale, Praktikanti do të marr pjesë:

 • Të prezantojë dhe të shesë produktet dhe shërbimet tona për klientët tanë të mundshëm.
 • Të veprojë sipas procedurave të brendshme të bankës lidhur me Njihe Klientin Tënd për Klientët Komercial dhe të Korporatave.
 • Të bëjë vizita të klientëve lidhur me NjKT (Njihe Klientin Tënd)
 • Të kryejë detyrat që mund të caktohen nga Divizioni Komercial dhe i Korporatave.
 • Të formojë numrin e klientit dhe kompletojë të gjitha dokumentet e kërkuara nga Departamenti i Pajtueshmërisë.
 • Ai/ajo siguron që të mbajë të gjitha dokumentet që lidhen me pozicionin e tij / saj në përputhje me rregulloret e Bankës dhe aplikimet.
 • T’i asistojë zyrtarët e portfolios komeriale në punët e përditshme.

Kualifikimet e kërkuara:

 • Preferohet diplomë e Universitetit Ekonomik ose e Administrim Biznesit
 • Të kuptojë ambientin e biznesit, trendet dhe zhvillimet specifike te tij
 • T’i kuptojë produktet dhe shërbimet bankare
 • Preferohen njohuri të përgjithshme të sistemit bankar
 • Shkathtësi të shkëlqyeshme komunikuese me klientë të brendshëm/jashtëm
 • Njohuri të mira të MS Office
 • Efikas në punë ekipore
 • Aftësi të shkëlqyera të gjuhës angleze
 • Leje të vozitjes

Ofrohet kontratë praktike me gjashtë muaj kohëzgjatje.Aplikimi duhet të bëhet online përmes web faqes së bankës www.teb-kos.com. Ju lutemi klikoni tek Mundësi Punësimi dhe pastaj tek linku: https://recruitment.teb-kos.com/rc/.

Afati i fundit për aplikim është 25.05.2021. Aplikacionet e pakompletuara nuk do të konsiderohen. Do të kontaktohen vetëm kandidatët e përzgjedhur.

Listime të ngjashme

Praktikant/e   Kosovë e re
20/09/2021
14/09/2021
09/09/2021