Praktikant/e – Krijues/e i/e përmbajtjes së mediave sociale

64x64 ipko
IPKO
Publikuar më
01/06/2021
Qyteti
Prishtinë
Lloj listimi
Punë  

Përshkrimi

Praktikanti/ja i raporton Menaxherit të Komunikimit në Marketing dhe do t’i ketë këto përgjegjësi:

 • Shkrimi, rishikimi, redaktimi dhe azhurnimi i përmbajtjes për faqet e internetit të kompanive, bloget, materialet e marketingut dhe platforma të ngjashme.
 • Kryerja e hulumtimeve dhe intervistave për të mësuar më shumë rreth trendeve aktuale, zhvillimeve dhe perceptimeve në lidhje me temën, dhe pastaj kontekstualizimi i gjetjeve tuaja.
 • Asistimi i ekipit krijues me hartimin e materialeve promovuese.
 • Përdorimi i mediave sociale për të angazhuar konsumatorët, për t’iu përgjigjur pyetjeve ose ankesave dhe për të promovuar iniciativat e ndërmarrjeve.
 • Bashkëpunimi me departamentet e brendshme për të vendosur objektivat e fushatës, për të përfunduar detyrat dhe për të identifikuar dhe zgjidhur problemet.
 • Monitorimi i matjeve të mediave sociale dhe faqeve të internetit të kompanive.
 • Përdorimi i metodave SEO për të rritur trafikun e faqes.
 • Sugjerimi i mënyrave të reja për të promovuar ofertat e ndërmarrjeve dhe për të arritur te konsumatorët.

Për t’u konsideruar për këtë pozitë, kandidati/ja duhet të ketë përvojën, shkathtësitë, njohuritë dhe cilësitë si në vijim:

 • Duhet te jete student/e ose te ketë diplome universitare ne marketing ose fushe te ngjashme
 • Shkathtësi të avancuara kompjuterike, i/e fokusuar në klientë, njohuri të shkëlqyeshme të platformave dhe softuerëve që përdoren.
 • Një kuptim i praktikave më të mira të SEO.
 • Demonstroni përsosmëri në shkrim, korrigjim dhe redaktim.
 • Shkathtësi të shkëlqyera kërkimore, organizative dhe menaxhuese të kohës.
 • Aftësi të forta dëgjimi dhe komunikimi.
 • Njohuri të shkëlqyeshme të gjuhës shqipe, angleze; njohja e gjuhëve të tjera përbën përparësi. Shkathtësi në komunikim verbal dhe me shkrim.
 • Aftësi për të marrë vendime të qëndrueshme duke përdorur informacionet në dispozicion si dhe duke ruajtur konfidencialitetin.
 • Aftësi për të komunikuar me punonjësit dhe kontaktet e ndryshme afariste në mënyrë profesionale dhe me mirësjellje.
 • Aftësi për të punuar nën presion të vazhdueshëm.
 • Aftësi për të punuar në ekip dhe shkathtësi të fuqishme ndërpersonale.
 • Qasje të këndshme dhe pozitive në komunikim
 • Nivel të lartë të motivimit dhe në gjendje të punojë shpejt dhe në mënyrë efektive.

Kandidati/ja i/e suksesshëm/me do t’i bashkëngjitet një ekipi miqësor dhe profesional, ku do të zgjerojë dijen dhe do zhvillohet bashkë me kompaninë.

Vendi:
Prishtinë

Afati i aplikimit:
06/06/2021

Apliko online.