Praktikant/e i Zgjidhjeve të Biznesit

64x64 teb bank kosovo e1558603960842
TEB ShA
Publikuar më
30/06/2021
Qyteti
Prishtinë
Kategoria
Lloj listimi
Punë  

Përshkrimi

Mundësi Praktike

TEB një ndër bankat më me renome në Kosovë është pjesë e brend-it të mirënjohur bankar në Turqi e mbështetur në fuqinë ndërkombëtare të BNP Paribas.

TEB tani po kërkon kandidatë të kualifikuar për pozitën Praktikant i Zgjidhjeve të Biznesit për Zyrën Qendrore.

Kualifikimet e kërkuara:

  • Të ketë shkollim në MIS ose Inxhinieri Kompjuterike ose Administrim Biznesi;
  • Të ketë aftësi të komunikimit me shkrim dhe verbal, duke përfshirë aftësitë teknike të të shkruarit;
  • Të kuptuarit e koncepteve të inxhinierisë së sistemeve;
  • Njohuri të teknikave dhe metodave te modelimit;
  • Aftësi të mendimit analitik dhe zgjidhjes së problemit;
  • Të jetë i orientuar në detaje dhe i aftë të gjenerojë nivel të lartë të saktësisë;
  • Aftësi të ofrimit të lehtësirave.

Aplikimi duhet të bëhet online përmes web faqes së bankës www.teb-kos.com. Ju lutemi klikoni tek Mundësi Punësimi dhe pastaj tek linku: https://recruitment.teb-kos.com/rc/.

Afati i fundit për aplikim është 05.07.2021. Aplikacionet e pakompletuara nuk do të konsiderohen. Do të kontaktohen vetëm kandidatët e përzgjedhur.