Praktikant/e – Dizajner/e grafik

64x64 ipko
IPKO
Publikuar më
01/06/2021
Qyteti
Prishtinë
Kategoria
Dizajn  
Lloj listimi
Punë  

Përshkrimi

Praktikant/ja i raporton Menaxherit të Komunikimit në Marketing dhe do t’i ketë këto përgjegjësi:

 • Krijon zgjidhje në dizajn brenda afatit të caktuar.
 • Interpreton nevojat e menaxherëve të projekteve dhe zhvillon koncepte qe i’u përshtaten qëllimeve të tyre.
 • Zhvillon ide dhe koncepte të reja.
 • Siguron që produktet të jenë pa gabime dhe me cilësi të lartë.
 • Propozon ide dhe dizajnon vepra artistike të nevojshme për kompaninë.
 • Punon në faqosje dhe vepra artistike të cilat janë të gatshme për shtypje.
 • Rishikon faqosjet përfundimtare dhe sugjeron përmirësime nëse nevojitet.
 • Kryen çdo/të gjitha detyrat e tjera të caktuara nga menaxheri në kuadër të fushës së përgjegjësive.

Për t’u konsideruar për këtë pozitë, kandidati/ja duhet të ketë përvojën, shkathtësitë, njohuritë dhe cilësitë si në vijim:

 • Njohuri të shkëlqyeshme të pakos “Microsoft Office”; Adobe in Design, Ilustrator, Photoshop, Acrobat.
 • Njohuri të mira në Adobe Flash Professional.
 • Shkathtësi në komunikim verbal dhe me shkrim.
 • Aftësi në punë ekipore dhe për të mbështetur angazhimin e punonjësve.
 • Aftësi për ti’u kushtuar vëmendje detajeve dhe për të siguruar saktësi të raporteve dhe të dhënave.
 • Duhet te jete student ose te ketë diplome universitare
 • Shkathtësi të avancuara kompjuterike, i/e fokusuar në klientë, njohuri të shkëlqyeshme të platformave dhe softuerëve që përdoren.
 • Njohuri të shkëlqyeshme të gjuhës shqipe, angleze; njohja e gjuhëve të tjera përbën përparësi.
 • Aftësi për të marrë vendime të qëndrueshme duke përdorur informacionet në dispozicion si dhe duke ruajtur konfidencialitetin.
 • Aftësi për të komunikuar me punonjësit dhe kontaktet e ndryshme afariste në mënyrë profesionale dhe me mirësjellje.
 • Aftësi për të punuar nën presion të vazhdueshëm.
 • Aftësi për të punuar në ekip dhe shkathtësi të fuqishme ndërpersonale.
 • Qasje të këndshme dhe pozitive në komunikimin me klientë.
 • Nivel të lartë të motivimit dhe në gjendje të punojë shpejt dhe në mënyrë efektive.

Kandidati/ja i/e suksesshëm/me do t’i bashkëngjitet një ekipi miqësor dhe profesional, ku do të zgjerojë dijen dhe do zhvillohet bashkë me kompaninë.

Përvoja e punës e kërkuar: përvojë në dizajn grafik e preferuar.

Kandidati/ja i/e suksesshëm/me do t’i bashkëngjitet një ekipi miqësor dhe profesional, ku do të zgjerojë dijen dhe do zhvillohet bashkë me kompaninë.

Vendi:
Prishtinë

Afati i aplikimit:
06/06/2021

Apliko online.