Praktikant/e – Asistent/e i/e Operimeve

64x64 teb bank kosovo e1558603960842
TEB ShA
Publikuar më
01/07/2021
Qyteti
Prishtinë
Kategoria
Lloj listimi
Punë  

Përshkrimi

Mundësi Praktike

TEB një ndër bankat më me renome në Kosovë është pjesë e brend-it të mirënjohur bankar në Turqi e mbështetur në fuqinë ndërkombëtare të BNP Paribas.

TEB tani po kërkon kandidatë të kualifikuar për pozitën Praktikant/e - Asistent/e i/e Operimeve per Regjionin e Prishtinës.

Përgjegjësitë:

Nën mbikëqyrjen e eprorit direkt dhe me qëllim të fitim të njohurive profesionale, Praktikanti do të marr pjesë në:

 • Të asistoj stafin e operacioneve bankare në degë në punët ditore;
 • Skanon dokumentet e procesit të punës, kërkesave të punës dhe kërkesave për dokumentacion nga departamentet tjera;
 • Kompleton dokumentacionin e klientëve rreth shërbimeve bankare;
 • Të arkivojë dokumentet bankare;
 • T’i asistojë klientët në përdorimin e ATM dhe kanaleve tjera alternative në rast nevoje.

Kualifikimet e kërkuara:

 • Preferohet Diploma e universitetit Ekonomik ose Administrim Biznesi;
 • T’i kuptoj produktet dhe shërbimet bankare;
 • Shkathtësi të shkëlqyeshme komunikuese dhe aftësi për të ndërtuar relacione të mira me klientë;
 • Njohuri të mira të MS Office;
 • Efikas në punë ekipore;
 • Aftësi të shkëlqyera të gjuhës angleze;
 • Preferohet ketë patentë shoferi.

Kontratë për gjashtë muaj do të ofrohet.

Aplikimi duhet të bëhet online përmes web faqes së bankës www.teb-kos.com Ju lutemi klikoni tek Mundësi Punësimi dhe pastaj tek linku: https://recruitment.teb-kos.com/rc/ Afati i fundit për aplikim është 06.07.2021. Aplikacionet e pakompletuara nuk do të konsiderohen. Do të kontaktohen vetëm kandidatët e përzgjedhur.

Listime të ngjashme

30/07/2021
30/07/2021
29/07/2021