Praktikant/e (2)

kec KOSOVO e1561552422363
Qendra për Arsim e Kosovës (KEC)
Publikuar më
05/08/2020
Qyteti
Prishtinë
Kategoria
Lloj listimi
Punë  

Përshkrimi

FTESË PËR APLIKIM

Pozita: Praktikant (2 pozita), në Programin ASSET “Përkrahje adoleshentëve pas mësimit të rregullt” të USAID-it

Punëdhënësi: Qendra për Arsim e Kosovës (KEC)
Data e fillimit të angazhimit: 01 shtator 2020
Data e përfundimit të angazhimit 28 shkurt 2021

Përshkrimin e plotë të detyrave të punës mund ta shkarkoni në vegzën në vijim: Përshkrimi i detyrave të punës.

Me rastin e aplikimit duhet të dërgoni CV-në tuaj dhe letrën motivuese në email adresën asset@kec-ks.org   deri më 13 gusht 2020, 24.00h.

Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen.

Shpallja e plote.