Përfaqësues i Shitjes (B2B) – Marketing, Trajnime, Punësim