Përfaqësues/e në komisionin e vlerësimit (2)

kosovo logo gov square e1558603204655
Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit
Publikuar më
16/07/2020
Qyteti
Prishtinë
Kategoria
Lloj listimi
Punë  

Përshkrimi

Shpallje për aplikim

Bazuar në Vendimin nr. 48912020 të datës 17.06.2020, të lëshuar nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit për thirrjen publike për projekt-propozimet të pranuara nga organizatat
jo qeveritare (OJQ), ftojmë organizatat jo qeveritare, shoqërinë civile, të aplikojnë për të marr pjesë në komisionin e vlerësimit, në cilësinë:

  • Një përfaqësues nga OJQ-të
  • Një përfaqësues nga shoqëria civile në cilësinë e ekspertit

Përfaqësuesit e lartcekur, do të jenë anëtarë të Komisionit vlerësues për vlerësimin e
projekt-propozimeve për Edukim përmes Edukimit jo-formal së të rinjëve, të pranuara nga
organizatat jo qeveritare (OJQ) sipas thirrjes publike të datës 29 Qershor 2020.

Afati për aplikim është deri me datë, 21.07.2020. CV-të duhet të dërgohen në e-mail
adresën si vijon: flora.salihu@rks-gov.net dhe të shkruhet në subjekt pozitën për anëtar të
komisionit për të cilin aplikoni.

Shpallja e plote e punes.

Listime të ngjashme

Konkurs për bursa   Dragash e re
27/10/2020
27/10/2020
Jurist/e   Prishtinë e re
27/10/2020