Pastrimi dhe rregullimi i Llamellës A të Grand Hotel

Manifesta 14 Prishtina
Publikuar
03/03/2022
Skadon
17/03/2022
Lokacioni
Prishtinë
Lloji
Tendera  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

Manifesta 14 Prishtina fton të gjitha palët e interesuara (kompanitë, konsulentët apo OJQ-të) që të shprehin interesin e tyre për ofrimin e shërbimeve në përputhje me Udhëzimet dhe Informatat.

Procesi i tenderimit është i hapur për të gjithë konsulentët, kompanitë e regjistruara ligjërisht ose OJQ-të që duan të marrin pjesë. Të gjithë konsulentët, firmat lokale të regjistruara ligjërisht ose OJQ-të duhet të jenë në gjendje të dokumentojnë pranueshmërinë e tyre për të marrë pjesë sipas kërkesave të ftesës për tender.

Dosja e tenderit, e cila përfshin detajet e çdo shërbimi të kërkuar, përfshin udhëzimet për ofertuesit dhe kriteret e vlerësimit.

Aktualisht ftojmë kompanitë e interesuara të paraqesin një ofertë për tenderin e mëposhtëm:

Shpalljet e ngjashme

Elektricist/e   Pejë
18/05/2022
11/05/2022