Organizimi i trajnimeve dhe hartimi i dokumenteve në kuadër të projektit