Operator i CCR

Sharrcem
Publikuar më
22/06/2021
Qyteti
Hani i Elezit
Kategoria
Lloj listimi
Punë  

Përshkrimi

Sharrcem, një kompani e Grupit TITAN ka një mundësi të shkëlqyeshme për një Operator i CCR. Operatori i CCR është përgjegjës për operimin e seksioneve të ndryshme të impiantit nga Dhoma Qendrore e Kontrollit (CCR). Ky pozicion siguron pajtueshmëri me të gjitha standardet, politikat dhe rregulloret për aktivitete të sigurta të prodhimit, të shëndosha për mjedisin.

Përgjegjësitë kryesore

 • Operimi i paisjeve dhe optimizimi i parametrave të procesit.
 • Koordinimi me punëtorët në repart nga CCR për një operim të qetë të paisjeve.
 • Matja e parametrave të ndryshëm të procesit
 • Regjistrimi i parametrave të procesit në regjistrin për seksionin përkatës
 • Inspektimi i parametrave specifik në baza të rregullta
 • Kryen detyra shtesë të caktuara nga koordinatori i ndrrimit.

Profili i Kanditatit

 • I diplomuar (Bachelor) në Inxhinieri Kimike / Elektrike / Metalurgjike / Mekanike, Mekatronikë ose të ngjashme.
 • Eksperiencë në Industri, veçanërisht në industrin e çimentos, konsiderohet përparësi.
 • Njohuri rreth procesin e prodhimit të çimentos dhe teknologjisë konsiderohet përparësi.
 • Njohuri të mira për përdorim të kompjuterit
 • Njohja e gjuhës angleze është përparësi.
 • Përkushtim ndaj Sigurisë në Punë dhe Punës Ekipore
 • Shkathtësi të shkëlqyera komunikimi si verbal ashtu edhe në të shkruar.
 • Shkathtësi në Planifikim, Organizim dhe Menaxhim të Kohës.
 • I aftë të punoj nën presion dhe operoj paisje të ndryshme njëkohësisht.
 • Shkathtësi të mira për marrje të vendimeve / zgjidhje të problemeve
 • I aftë të jep sqarime të kjarta rreth problemeve, prishjeve dhe lokacioneve.

Aplikoni këtu.

Afati i fundit për aplikim është 16 korrik 2021.

Listime të ngjashme

21/10/2021
20/10/2021