Shtyrje Afati: Ofrimi i shërbimeve të pastrimit dhe mirëmbajtjes

KEP Trust
Publikuar
24/03/2022
Skadon
28/03/2022
Lokacioni
Prishtinë
Lloji
Tendera  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

Shtyrje Afati

Ftesë për Ofertë

Institucioni Mikro-financiar KEP Trust, i fton të gjitha kompanitë e specializuara të ofertojnë për aktivitetin e prokurimit, me titull:

“Ofrimi i shërbimeve të pastrimit dhe mirëmbajtjes higjienike /sanitare të hapësirave të punës në KEP Trust”, me numër reference: 097/22

Kushtet e përgjithshme:

1. Çmimi duhet të kuotohet në Euro dhe në çmim duhet të jetë e përfshirë TVSH-ja dhe te gjitha taksat e aplikueshme ne vend.

2. Oferta e juaj duhet të shoqërohet nga dokumentet si në vijim:

  • Çertifikata e regjistrimit të biznesit;
  • Çertifikata e numrit fiskal;
  • Çertifikata e TVSH-së.

Kushtet tjera, janë të përcaktuara në dosje.

Ofertat e mbyllura në zarfe, të dorëzohen në Zyren Qëndrore të KEP-Trust , rr. “Pashko Vasa” Qyteza Pejton, kati i III-te  nr.6 Prishtinë, ose përmes postes elektronike, në email adresen: prokurimi@keponline.net, më së voni deri diten e Hënë, 28 Mars 2022, ora 16:00

Kërkesat në lidhje me dosjen e tenderit, mund t’i adresoni përmes e-mailit si në vijim: prokurimi@keponline.net 

Shpalljet e ngjashme