Nominime për një anëtarë të KPM-së nga radhët e komunitetit jo shumicë