Mirembajtes/Kopshtare

itbm
ITBM Group
Publikuar më
06/10/2020
Qyteti
Fushë Kosovë
Lloj listimi
Punë  

Përshkrimi

Kompania ITBM shpall konkurs per poziten e punes: Mirembajtes/Kopshtare 
Lokacioni: Baza e UNMIK-ut, Zona Industriale, Prishtine

Detyrat  kryesore: 
Mirëmban hapësirat e gjelbërta;
Mirëmban hapësirat tjera të jashtme të objektit;
Pastron dhe heq mbeturinat në hapësirën e jashtme të objektit;
Si dhe punë të ngjashme që kanë të bëjnë me procesin e punës.

Kualifikimi dhe përvoja: 
Të këtë të kryer shkollën e mesme;
Të posedojë patentë shofer të kategorisë B;
Preferohet të ketë përvojë pune

Lloji i punësimit: 
Me orar të plotë

Kandidatet e interesuar duhet te dergojne email ne hr@itbmgroup.com

Listime të ngjashme