Mirëmbajtës/e i/e hapësirave publike (6)

Skenderaj YellowPagesKosovo 2666894972 e1604661197132
NPL "Eko Natyra” Sh.A.
Publikuar
18/05/2022
Skadon
01/06/2022
Lokacioni
Skenderaj
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

Kryeshefi Ekzekutiv i NPL Eko Natyra Sh.A ne mbështetje, Ligji i Punës Nr.03/L-212, neni 8 nenit 10 paragrafi 2.2 si dhe Udhëzimi Administrativ Nr.07/2017 Për rregullimin e procedurave konkursit sektorin publik, Statutin e Ndërmarrjes, neni 31 paragrafi 31.3 vendimi Nr 101/022 me datë: 17.05.2022 shpall Konkurs

KONKURS
Për pune me kohe te caktua

Për 6 pozita lira NPL "Eko Natyra" Sh. A Skenderaj 

 • Titulli i Punës: Mirëmbajtës/e i hapësirave publike
 • Raporton: Kryeshefit Ekzekutiv
 • Vendi i Punës: NPL Eko NatyraSh. A Skenderaj
 • Orari i punës: 40 orë javë Kohëzgjatja: Me afat te caktuar 1 (një) vit
 • Puna provuese: 3 muaj 

Detyrat dhe përgjegjësit:

 • Kositja e barit mirëmbajtja e kockave ne sheshin Adem Jasharidhe oborrit te Shtëpisë se Kulturës
 • Kositja e barit dhe mirëmbajtja e parkut Idriz Rreci
 • Mirëmbajtja dhe pastrimi i hapësirave publike sipas kërkesës nga drejtoria për shërbime publike
 • Mirëmbajtja e shatërvanit ne sheshin Adem Jasharidhe qeshmën publike te parku Idriz Rrecimirëmbajtja teknike e elementeve sanitare
 • Mirëmbajtje e rrugëve, trotuareve (Fshirje/Larje)
 • Mirëmbajtje dhe pastrimi i Lapidareve dhe pllakave përkujtimore Krasitja, mbjellja, ujitja dhe mirëmbajtja e trupave (drunjtëve) dekorativ
 • Mbjelljen, ujitjen dhe mirëmbajtjen e luleve gjate sezonit veror
 • Spërkatja me herbicide për baroja te këqija ne trotuar dhe skaje te rrugës 

Procedura e konkurrimit: Është e hapur për shtetasit e Republikës se Kosovës 

Dokumentet e kërkuara

 • Diploma e Shkollës fillore ose e Mesme/vërtetuar
 • Letërnjoftimin kopje 
 • Certifikatën nga gjykata qe nuk është nën hetime 

Sqarim: Kandidatet cilët i plotësojnë kriteret e kërkuara do ftohen për intervistë

Konkursi mbetet i hapur 15 ditë kalendarike nga dita e publikimit duke filluar nga data 17.05.2022 deri më 31.05.2022 

Formulari për Aplikim merret ne zyrën e NPL Eko Natyra Sh.A, dorëzohen E-mail:
eko.natyra2021@gmail.com ose zyrën e NPL "Eko NatyraSh.A. Adresa: Rr. K pn Skenderaj, prej orës 09:00 - 15:00. Informata shtesë mob: +383 48 906 345