Mësimdhënës/e (5)

komuna obiliq 1 e1558652436109
Komuna Obiliq
Publikuar më
01/12/2021
Qyteti
Obiliq
Kategoria
Lloj listimi
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

Bazuar në nenin 8, paragrafi 1 dhe 2, te Ligji i Punës, nr.03IL -212, neni 5, paragrafi c, Ligji për Arsimin në Komunat e Republikës së Kosovës, nr.031L-068, neni 35, Ligji për Arsimin Parauniversitar në Republikën e Kosovës,nr.041L-032, Udhëzimet Administrative të MASHT-it, MASHTI, nr.1712009, nr.512021, dhe kërkesën me nr. -X-1017 , e datës 30.11.2021, Drejtoria e Arsimit me datë 01.12.2021, shpall :

KONKURS
( Për plotësimin e vendit të punës)

SHFMU “Naim Frashëri “ në Breznicë

Vendet e punës:

  • Një mësues klase , zëvendësim i pushimit të lehonisë
  • Një mësimdhënës i TIK-ut me 16 orë , zëvendësim i pushimit mjekësor
  • Një mësimdhënës për edukatë fugurative me 14 orë, prej tyre B orë në Breznicë e Kozaricë dhe 6 në Gjimnazin “17 Shkurti “ në Obiliq

SHMLP ”Ismail Dumoshi “ në Obiliq

Vendi i punës:

  • Një mësimdhënës për ekonomi me 19 arë , zëvendësim i pushimit të lehonisë

Gjimnazi “17 Shkurti “ në Obiliq

Vendi i punës:

  • Një mësimdhënës i matematikës, zëvendësim i pushimit të lehonisë

Kushtet për mësimdhënës :

Kërkohet kualifikimi profesional përkatës, sipas Ligjit mbi Arsimin Fillor dhe të Mesëm në Republikën e Kosovës dhe Udhëzimin Administrativ(MASHT), nr.512021.

Kandidatët që konkurojnë për mësimdhënës duhet ta sjellin kopjen e diplomës së fakultetit të
vërtetuar apo noterizuar ,vërtetimin për përvojën e punës, cerifikatën e lindjes, dokumentin e letërnjoftimit.

Kandidatët,që konkurrojnë për këto vendet e punës, të cilët kanë diplomuar jashtë Republikës së Kosovës, të cilët nuk i kanë diplomat e nostifikuara në MASHTI nuk do të përfshihen në listën e ngushtë.

Fletëkërkesat merren në Zyrën e Pranimit të KK-së,apo në faqen zyrtare të komunës dhe dorëzohen me dokumentet të kompletuara në të njejtën zyrë.Kandidatët do të ftohen në inervistë përmes telefonit.

Afati i konkursit është 15 ditë ngë dita e publikimit në shtyp dhe te faqja zyrtare e komunës.

 

Listime të ngjashme

Mësimdhënës/e (4)   Hani i Elezit e re
17/01/2022
Mësimdhënës/e (13)   Skenderaj
14/01/2022
12/01/2022
10/01/2022
Mësimdhënës/e (16)   Kaçanik
07/01/2022