Mësimdhënës/e (56)

Komuna Mitrovicë e Jugut
Publikuar
28/02/2022
Skadon
14/03/2022
Lokacioni
Mitrovicë
Kategoria
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

Në bazë të nenit 67, 68 dhe 69 të Ligjit Nr. 0GJL-114 për Zyrtarët Publikë, nenit 5, pikës c. të Ligjit Nr. 031L-068 për Arsimin në Komunat e Republikës së Kosovës, Ligjit Nr. 0471-032 për Arsimin Parauniversitar në Republikën e Kosovës, nenit 8 të Ligjit Nr. 03VL-212, të Punës, Udhëzimit Administrativ (MASHTI) Nr. 0572021 për Normativin mbi Kuadrin Profesional të Arsimit të Përgjithshëm, Udhëzimit Administrativ 0772017 për Rregullimin e Procedurave të Konkursit në Sektorin Publik, Komuna e Mitrovicës së Jugut, shpall:

KONKURS
PËR PLOTËSIMIN E VENDEVE TË PUNËS

Shpalljet e ngjashme

Mësimdhënës/e   Deçan
19/05/2022
19/05/2022
Mësimdhënës/e klasor/e   Fushë Kosovë
13/05/2022