Menaxher i sektorit të bazës së shënimeve dhe zhvillimit (m/f)