Menaxher i sektorit për analizimin e të dhënave (m/f)