Menaxher/e i/e Burimeve Njerëzore

aztech electronics e1558613570272
Aztech
Publikuar më
09/09/2020
Qyteti
Prishtinë
Kategoria
Lloj listimi
Punë  

Përshkrimi

Aztech Shpk është kompani lider me rrjetin më të madh të dyqaneve të shitjes me pakicë në lëmin e teknikës në tregun Kosovar. Momentalisht, kompania Aztech Shpk zhvillon aktivitetin e saj në 18 (tetëmbëdhjetë) pika të shitjes në qytete të ndryshme të Kosovës si në: Prishtinë, Prizren, Pejë, Gjakovë, Ferizaj, Gjilan, Suharekë, Malishevë, Fushë Kosovë dhe Vushtrri.

Aktualisht Aztech Shpk për zyrën qendrore kërkon të rekrutojë:

 • Menaxher i Burimeve Njerëzore

Detyrat dhe përgjegjësitë: 

 • Drejton procedurat bazë tä RNJ të kompanisë për administrimin e punonjësve, rekrutimin, trajnimin dhe zhvillimin e karrierës.
 • Drejton politikat e RNJ duke zbatuar, interpretuar, monitoruar aplikimin e tyre dhe komunikon me Menaxheret e Departamenteve dhe Dyqaneve me qëllim zbatimin e politikave në mënyrën e duhur.
 • Ndërton, zhvillon dhe monitoron buxhetin dhe burimet e tjera që i janë caktuar Departamentit tä RNJ.
 • Ndjek procesin e nënshkrimit të kontratave individuale të punës për punonjësit si dhe zbatimin e procedurave të brendshme të ndërmarrjes në përputhje me Rregulloren e Punës dhe ligjet e aplikueshme.
 • Përpilon, ndjek dhe sigurohet që administrimi i dosjeve të personelit të jetë i plotë dhe në cilësi duke monitoruar plotësimin me të gjitha dokumentet e kërkuara.
 • Përcakton së bashku me Menaxherët e Departamenteve dhe Dyqaneve dhe administron nevojat për trajnim për punonjësit e kompanisë;
 • Mbledh, monitoron, përpunon dhe administron informacionin në lidhje me shpenzimet e personelit,
 • Detyra tjera të përcaktuara nga mbikëqyrësi.

Kualifikimi dhe përgatitja profesionale:

 • Shkollimi Universitar Juridik, Ekonomik (Administrim Biznesi ose Shkenca Sociale),
 • Së paku tre (3) vite përvojë pune;
 • Kurse dhe trajnime tjera gjatë karrierës profesionale;
 • Njohuri të avancuara në legjislacionin në fuqi;
 • Të ketë aftësi të mira komunikimi dhe negocimi;

Ne ofrojmë: 

 • Orar fleksibil të punës,
 • Ambient dinamik të punës me fuqinë e kompanisë lider në tregun kosovar,
 • Mundësi reale të zhvillimit profesional,
 • Pagë konkurruese.

Të interesuarit mund ta dergojn CV-në e tyre në: puna@aztech-ks.com jo më larg se me datë: 26.09.2020

Për informatën tuaj, vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen për intervistë nga Departamenti i Burimeve Njerëzore.

Listime të ngjashme

26/10/2020