Mbikëqyrës dhe Regjistrues për Regjistrimin e Popullsisë (80)