Materiale Promovuese të fundvitit

kep trust1 e1562316200185
KEP Trust
Publikuar më
19/10/2020
Qyteti
Prishtinë
Lloj listimi
Tendera  

Përshkrimi

Ftesë për Ofertë

Institucioni Mikro-financiar KEP Trust, i fton të gjitha kompanitë e specializuara, që të ofertojnë për tenderin me titull:

Materiale Promovuese të fundvitit, për nevoja të KEP Trust
me numër reference: KEP Trust–232/20

KRITERET E PERGJITHSHME PER OFERTUESIT

  • Çmimi i volitshëm (Çmimet duhet të jenë të cekura për njësi dhe ne cmim te perfshihet  edhe TVSH);
  • Deshmi mbi printimin/shtypjen e materialeve promovuese nga praktikat e mëhershme
  • (kontrata, referenca 2018-2020);
  • Info mbi biznesin, Çerifikata e Regjistrimit të Biznesit , Çertifikata e TVSH-së dhe Nr.Fiskal;
  • Si dhe kushtet e tjera të përcaktuara në dosje.

Shënim:

Ofertat e mbyllura në pliko, të drejtuara për zyrën e Administratës – KEP HQ, të dorëzohen në Zyrën Qëndrore të KEP Trust, Rr.“Pashko Vasa” Nr. 6 , kati i IIIte Qyteza Pejton- Prishtinë, më së voni deri: E Hënë, 26 Tetor 2020, ora 16:00.

Kërkesat në lidhje me dosjen e tenderit, mund t’i adresoni si në vijim: prokurimi@keponline.net

Listime të ngjashme