Koordinator për Marketing dhe Marrëdhënie me Publikun