Koordinator/e

dyvo logo e1650273891249
DYVÓ
Publikuar
19/04/2022
Skadon
16/05/2022
Lokacioni
Prishtinë
Kategoria
Lloji
Punë  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

TERMET E REFERENCËS PËR POZITËN E KOORDINATORIT/ES TË DHE KOMUNITETIT NË DYVÓ

INFORMACION I PËRGJITHSHËM

 • Pozita: Koordinator/e
 • Afati i fundit për aplikim: 15 maj, 2022
 • Data e fillimit: preferohet me 1 qershor, 2022
 • Pranueshmëria: Individ
 • Kohëzgjatja: 4 muaj stazh me mundësi punësimi sipas performancës

PRAPAVIJA

DYVÓ është platformë kërkimore që ndërlidhë industritë kreative dhe ekonominë qarkore për të nxitur inovacion në fushën e eliminimit të ndotjes nga materialet plastike. Këtë qasje DYVÓ e definon me termin “Aktivist Kreativ”. Nga viti 2019 DYVÓ ka filluar të implementoj programin jo formal dhe edukativ për aktivizëm kreativ. Ky program punon mbi fuqizimin e komunitetit lokal nëpërmjet parimit “të mësuarit duke bërë” (learning by doing). Një ndër objektivat e këtij programi është rrjetezimi i komunitetit lokal për të bashkëmësuar dhe bashkëkrijuar sisteme inovative mjedisore dhe shoqerore – duke avokuar në rrafshin publik dhe privat në Kosovë.

OBJEKTIVI

DYVÓ kërkon një bashkëpuntor/e me përvojë në koordinim, organizim të komunitetit, aftësi analitike dhe mendim kritik si dhe njohuri gjenerale për mjedis dhe ekonomi kreative për zhvillim lokal(dëshirueshme).

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË

Koordinatori/ja i/e Projektit dhe Komunitetit do të punojë në bashkëpunim të ngushtë me Menaxheren e Programit, në aktivitetet e mëposhtme:

 • Koordinimi i burimeve të brendshme dhe palëve të interesit për ekzekutimin e projekteve;
 • Rrjetëzimi dhe angazhimi i duhur i komunitetit lokal në temat e interesit dhe implementim të projekteve;
 • Koordinimi me donatorët, partnerët dhe palët e tjera të interesit për të monitoruar dhe menaxhuar zhvillimin dhe zbatimin e detyrave nga ekipi;
 • Punon me menaxheren e ekipit dhe personelin e Financave për të monitoruar fondet e projekteve dhe siguron që ato të përdoren për qëllimet dhe aktivitetet e duhura;
 • Organizon kohën dhe kontributin e ekipit për efikasitet dhe matë performancën;
 • Mbanë transparencën dhe gjithëpërfshirjen duke krijuar dhe mirëmbajtur dokumentacione të projekteve, ekipit dhe komunitetit;
 • Zhvillon planprojekte të detajuara për të zbatuar aktivitetet projekteve dhe vizionin e DYVÓ;
 • Drafton raporte narative dhe financiare, mledhë informatat e nevojshme dhe relevante për punë dhe zbatim të aktiviteteve;
 • Vendos, mbanë dhe menaxhon lidhjet me të gjitha palët e interesit;
 • Promovon kulturën e punës dhe përgjegjësinë në ekip. 

KUALIFIKIMET DHE EKSPERIENCA:

 • Diplomë universitare BA dhe Msc në shkenca sociale, ose një fushë që lidhet me punën tonë organizative, preferohet ekonomi dhe/ose menaxhim.
 • Aftësi të shkëlqyera të të shkruarit dhe komunikimit në shqip dhe anglisht.
 • Eksperiencë pune si koordinator/e projekti për të paktën tre (3) vjet në organizata jo-qeveritare me donator vendor dhe të huaj.
 • E don natyrën dhe ka shpirtin aktivist.
 • Të jetë i/e motivuar për jetë.
 • Të ketë aftësi dhe njohuri të mira të punës në ekip.

SI TË APLIKOSH:

Të gjithë të interesuarit duhet të dërgojnë CV-në e tyre, një letër motivuese dhe 3 referenca së bashku me kontakt email dhe tel (Titulli: Për Koordinator/e) në email tek
collab@dyvolab.com më së voni deri më 15 maj 2022. 

Shpalljet e ngjashme

26/05/2022
26/05/2022
26/05/2022
10/05/2022