Konsulent i pas-shitjes

renault 150x150 1
Renault Kosova
Publikuar më
13/05/2020
Qyteti
Prishtinë
Kategoria
Shitje  
Lloj listimi
Punë  

Përshkrimi

Mundësi punësimi në Auto-Mita:

 • Konsulent i pas-shitjes (1 pozitë) 

Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore:

 • Të pranojë automjetet për kryerjen e shërbimeve të mirëmbajtjes, riparimet dhe riparimin e defekteve të aksidenteve;
 • Të kontrollojë gjendjen e funksionimit të automjetit, të kontrollojë gjendjen e frenave dhe sipas nevojës të testojë automjetin në ngasje i shoqëruar nga klienti;
 • Të informojë klientin për gjendjen e automjetit si dhe për pjesët e tij, ta këshillojë për riparimet e nevojshme dhe të llogarisë afersishte shpenzimet e riparimeve;
 • Të përcaktojë afatet e riparimit në mirëkuptim me interesat e klientit dhe në bashkëpunim me menaxherin e servisit dhe me depoistin e pjesëve të këmbimit.
 • Të plotësojë librin e shërbimit të makinave.
 • Të verifikojë perfundimin e punëve te parapara sipas kerkesave te klientit para dorëzimit te veturës te klienti.

Specifikat e punës:

 • E preferueshme të ketë Diplomë të Universitetit;
 • Duhet të jetë në gjendje të punojë nën presion;
 • Njohuri të gjuhës angleze; Preferohet edhe gjuha serbo-kroate.
 • Aftësi të mira organizative dhe menaxhuese.

Mundësi shumë e mirë për t'u avancuar në karrierë. Ju do të jeni pjesë e një ambient fantastik me ekipin më të mirë.

Të gjithë ju që plotësoni kriteret, ju ftojmë të aplikoni në hr@automita.com.

Magjistralja Prishtinë-Shkup
KM.5, Peroc, 1000 Prishtinë, Kosovë
+383 (0)38600045, info@automita.com
automita.com

Listime të ngjashme