Konkurs për praktikantë

trusti e1624633844185
Fondi i Kursimeve Pensionale të Kosovës (Trusti)
Publikuar
30/04/2022
Skadon
16/05/2022
Lokacioni
Prishtinë
Kategoria
Lloji

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

Konkurs për praktikantë  

Fondi i Kursimeve Pensionale të Kosovës (Trusti) hap konkurs për praktikantë.

Kriteret bazë për përzgjedhjen praktikantëve do të jenë:  

  • Diploma Bachelor (nga viti 2020 e më vonë),  
  • Nota mesatare gjatë studimeve, 
  • Aktivitet ekstrakurrikulare, 
  • Njohje e avancuar e MS Office

Për të aplikuar duhet të dërgoni dokumentet në vijim: 

  1. Biografinë (CV), 
  2. Letërmotivimin në shqip, 
  3. Certifikatën e notave (të skanuar) dhe 
  4. Diplomën e skanuar. 

në adresën elektronike: recruitment@trusti.org, me referencën:  

“Konkurs për praktikantë 2022” 

Konkursi është i hapur prej datës 29 prill deri më 16 maj 2022.  Aplikacionet pa dokumentet e lartcekura nuk do të shqyrtohen. 

Kandidatët mund t’i nënshtrohen një testi preliminar mbi njohuritë e tyre. Pas testit, do  të përzgjidhen kandidatët për intervistë. Vetëm kandidatët e zgjedhur për intervistë  do të kontaktohen.

Shpalljet e ngjashme