Konkurs për bursa të shkollave të mesme

komuna obiliq 1 e1558652436109
Komuna e Obiliqit
Publikuar më
09/10/2020
Qyteti
Obiliq
Kategoria
Lloj listimi
Bursa  

Përshkrimi

Bazuar në nenet 6,8 dhe 18 të Rregullores Për Ndarjen E Bursave, Kompensimin e Shpenzimeve të Udhëtimit Dhe Aktivitet Jashtëshkollore, Nr. -I-104, të datës 31.08.2020, dhe kërkesën me nr. -X -645 të datës 09.10.2020, Drejtoria e Arsimit më 09.10.2020 shpall:

KONKURS PËR BURSA TË NXËNËSVE PËR SHKOLLAT E MESME TË LARTA TË KOMUNËS SË
OBILIQIT (Për vitin shkollor 2020-2021)

Kushtet:

 • Të jenë banorë të Komunës së Obiliqit.
 • Të jenë të regjistruar si nxënës për herë të parë në vitin shkollor për të cilin ndahet bursa.

1. Kriteret për të fituar bursën për nxënës të shkollave të mesme të larta janë:

1.1 Të jenë nxënës të rregullt dhe të vijojne mesimin rregullisht, në shkollat e mesme të larta të Komunës së Obiliqit,
1.2 Për nxënës të Gjimnazit “17 Shkurti”, të kenë të përfunduar klasën paraprake të shkollës së
mesme të lartë me sukses të shkëlqyeshëm (përjashtohet klasa e X-të):
1.3 Për nxënës të SHMLP “Ismail Dumoshi”, të kenë të përfunduar klasën paraprake, me
sukses të shkëlqyeshëm (bursa ndahet edhe për klasën e X-të)
1.4 Për nxënës me nevoja të veçanta, fëmijë të dëshmorëve, nxënës familjet e të cilëve janë raste sociale, dhe nxënësit jetimë (që nuk kanë asnjërin prind ose kanë vetëm njërin prind) të kenë të përfunduar klasën paraprake me suksese të shkëlqyeshëm (bursa ndahet edhe për klasën e X-të).

Dokumentet e kërkuara:

 • Vërtetimin nga shkolla se janë regjistruar nxënës të rregullt në vitin shkollor 2020-2021
 • Të kenë të përfunduar klasën paraprake me sukses të shkëlqyeshëm (dëftesat )
 • Vërtetimin nga shkolla se nuk janë shfrytëzues të ndonjë burse tjetër
 • Dëshmi mbi gjendjen ekonomike-sociale
 • Letërnjoftimi ose Certifikatën e lindjes
 • Konfirmimi banker i nxënësit ose i njërit prind
 • Letërnjoftimi i nxënësit ose i njërit prindërit

Sqarim: Letërnjoftimi dhe konfirmimi banker duhet të jenë vetëm të njërit prind

Fletëkërkesat merren në Zyrën e pranimit të KK-së, ose në faqe zyrtare të komunës dhe dorëzohen me dokumente të kompletuara në të njejtën Zyrë. Afati i konkurrimit është 15 ditë punë.

KONKURS PËR BURSA TË NXËNËSVE PËR SHKOLLAT E MESME TË LARTA TË KOMUNËS SË
OBILIQIT (Për vitin shkollor 2020-2021)

Kushtet:

 • Të jenë banorë të Komunës së Obiliqit.
  Të jenë të regjistruar si nxënës për herë të parë në vitin shkollor për të cilin ndahet bursa.

1. Kriteret për të fituar bursën për nxënës të shkollave të mesme të larta janë:

1.1 Të jenë nxënës të rregullt dhe të vijojnë mësimin rregullisht, në shkollat e mesme të larta të
Komunës së Obiliqit:
1.2 Për nxënës të Gjimnazit “17 Shkurti”, të kenë ti përfunduar klasën paraprake të shkollës së
mesme të lartë me sukses të shkëlqyeshëm (përjashtohet klasa e X-të):
1.3 Për nxënës të SHMLP “Ismail Dumoshi”, të kenë të përfunduar klasën paraprake, me
sukses të shkëlqyeshëm (bursa ndahet edhe për klasën e X-të)
1.4 Për nxënës me nevoja të veçanta, fëmijë të dëshmorëve, nxënës familjet e të cilëve janë raste sociale, dhe nxënësit jetimë (që nuk kanë asnjërin prind ose kanë vetëm njërin prind) të kenë të përfunduar klasën paraprake me suksese të shkëlqyeshëm (bursa ndahet edhe për klasën e X-të).

Dokumentet e kërkuara:

 • Vëtetimin nga shkolla se janë regjistruar nxënës të rregullt në vitin shkollor 2020-2021
 • Të kenë të përfunduar klasën Paraprake me sukses të shkëlqyeshëm (dëftesat )
 • Vërtetimin nga shkolla se nuk janë shfrytëzues të ndonjë burse tjetër
 • Dëshmi mbi gjendjen ekonomike-sociale
 • Letërnjoftimi ose Certifikatën e lindjes
 • Konfirmimi banker i nxënësit ose i njërit prind
 • Letërmjoftimi i nxënësit ose i njërit prindërit

Sqarim: Letërnjoftimi dhe konfirmimi banker duhet të jenë vetëm të njërit prind

Fletëkërkesat merren në Zyrën e pranimit të KK-së ,ose në faqe zyrtare të komunës dhe dorëzohen me dokumente të kompletuara në të njejtën Zyrë. Afati i konkurrimit është 15 ditë.

Shpallja e plote.

Listime të ngjashme

Punëtor në Prodhim   Prishtinë e re
22/01/2021
Sigurim   Lipjan e re
22/01/2021
21/01/2021
Nepunës/e për administratë   Prishtinë e re
21/01/2021