Konkurs për bursa për studentë të universiteteve publike

Komuna e Prishtinës
Publikuar më
26/10/2020
Qyteti
Prishtinë
Kategoria
Lloj listimi
Bursa  

Përshkrimi

Komuna e Prishtinës ndanë 120 bursa për studentët që studiojnë në universitetet publike të Kosovës, për vitin akademik 2020/2021.

Konkursi mbetet i hapur 15 ditë nga dita e shpalljes në mjetet e informimit publik. Aplikacioni i kërkesës merret dhe i plotësuar dorëzohet në sportelet e katit përdhes të Komunës së Prishtinës (ndërtesa e vjetër), çdo ditë pune prej orës 10:00 deri 15:00.

Shpallja e plotë.

Listime të ngjashme

Mësimdhënës/e, Edukatore   Rahovec e re
23/11/2020
23/11/2020