Konkursi per bursa te sudenteve me aftesi te kufizuar