Kompania PIRRACI-U6 kërkon të punësojë : Inxhinier Ndertimi(Zbatues)