Kompani përkthimi në gjuhën angleze dhe serbe

Publikuar më
07/07/2020
Qyteti
Prishtinë
Kategoria
Lloj listimi
Tendera  

Përshkrimi

HANDIKOS - Shoqata e Paraplegjikëve dhe e Paralizës së Fëmijëve të Kosovës, në kuadër të projektit ''Avancimi i Situatës së Fëmijëve me Aftësi të Kufizuara në Kosovë'', mbështetur nga zyra e UNICEF-it në Kosovë, ka zhvilluar një raport hulumtues rreth nivelit të qasjes së shkollave në Kosovë për fëmijët me aftësi të kufizuara. Raporti është hartuar në gjuhën shqipe dhe përmbanë 10780 fjalë.

HANDIKOS, është duke kërkuar një kompani përkthimi, e cila do përkthejë raportin në gjuhën angleze dhe atë serbe, me kualitet të lartë.

Të gjithë të interesuarit për kuotim, ftohen t’a dërgojnë ofertën financiare, certifikatën e regjistrimit dhe referencën (e preferueshme) në ilir.gashi@handi-kos.org & durim.gashi@handi-kos.org, jo më larg se data 14/07/2020.

Termat e references.

Listime të ngjashme

25/09/2020
24/09/2020
24/09/2020