Kërkesë për ofertë

Inject e1612087732430
Iniciativa për Drejtësi dhe Barazi - INJECT
Publikuar më
03/12/2021
Qyteti
Prishtinë
Kategoria
Lloj listimi
Tendera  

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

KËRKESË PËR OFERTË

Iniciativa për drejtësi dhe barazi-INJECT është OJQ vendore dhe është e interesuar të marr ofertë nga kompania juaj për një (1) Kompjuter – Desktop dhe katër (4) Llaptopa për aktivitetet që ka në kuadër të projekteve.

Shpallja e plotë - Ftesë për ofertë.

Oferta duhet të dërgohet përmes email-it në: info@inject-ks.org dhe
edmond.dushi@inject-ks.org  apo në zarf të mbyllur në zyret e Inject  në adresën:
Rr. Shaban Palluzha Nr.3, 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës;

Afati i fundit për dorëzimin e ofertës do të jetë më 09.12.2021, ora 16:00;

 

Listime të ngjashme