Juristë të diplomuar-praktikantë (5)

oda e avokateve te kosoves oak 150x150 1 e1603956855677
Oda e Avokatëve të Kosovës
Publikuar
31/03/2022
Skadon
14/04/2022
Lokacioni
Prishtinë
Lloji

Prano njoftimet me email

Përshkrimi

Konkurs për 5 (pesë) juristë të diplomuar – praktikantë në OAK 

31.03.2022, Prishtinë - Oda e Avokatëve të Kosovës mundëson praktikë 1 vjeçare (me  pagesë) për 5 (pesë) juristë të diplomuar, si dhe 5 (pesë) juristët pasues do të mbeten në  listën rezervë. 

Kushtet: 

Të jenë juristë të diplomuar sipas programit katër vjeçar ose t’i kenë përfunduar studimet Master. 

Dokumentet e nevojshme: 

 • CV
 • Letër motivuese
 • Diploma e fakultetit juridik në Kosovë apo diplomën nga fakulteti juridik i ndonjë shteti  tjetër e nostrifikuar nga Ministria e Arsimit në Republikën e Kosovës (Kopje e noterizuar)
 • Certifikata që nuk jeni nën hetime (origjinal)
 • Certifikata që nuk jeni në marrëdhënie pune (origjinal) 

Gjatë praktikës praktikantët do të; 

 • Angazhohen në përgatitjen e trajnimeve dhe seminareve të organizuara për avokatë dhe  praktikant të avokatisë në kuadër të Qendrës Trajnuese për Avokat;
 • Angazhohen në azhurnimin e shënimeve në bazën e të dhënave të OAK;
 • Angazhohen në Zyrën për angazhimin e avokatëve sipas detyrës zyrtare;
 • Angazhohen në Zyrën e Financave;
 • Angazhohen në Zyrën e Prokurorit Disiplinor dhe në Zyrës Disiplinore;
 • Angazhohen në Zyrën për Komunikim etj.
 • Marrin pjesë në aktivitete të ndryshme të OAK dhe përkrahjen e administratës,
 • Marrin pjesë në seancat disiplinore;
 • Asistojnë në hartimin dhe përgatitjen e raporteve te aktiviteteve si dhe agjendat e  ndryshme;
 • Përkrahin stafin e OAK-së në përgatitjen e shënimeve, raporteve, punëve administrative juridike;
 • Ndihmojnë stafin e OAK-së në organizimin e takimeve, konferencave, trajnimeve,  seminareve;
 • Ndihmojnë në kryerjen e detyrave tjera të përcaktuara nga mbikëqyrësi.

Konkursi mbetet i hapur 15 (pesëmbëdhjetë) ditë nga dita e shpalljes së konkursit dhe  dokumentet e kompletuara duhet të dorëzohen në zyrat e OAK-së në Prishtinë Rr. Bedri Pejani nr.31, deri me datë 14 Prill 2022 në ora 16:00. 

Do të kontaktohen vetëm juristët që do të ftohen për intervistim.

Shpalljet e ngjashme

Praktikant/e në Financa   Prishtinë e re
20/05/2022
20/05/2022
Mësimdhënës/e   Deçan
19/05/2022