Jurist/e

shell e1560762864963
Shell Kosova
Publikuar më
07/09/2020
Qyteti
Prishtinë
Lloj listimi
Punë  

Përshkrimi

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Të sigurojë mbështetje ligjore për të gjitha projektet e kompanisë;
 • Përcjellien e të gjitha ligjeve, udhëzimeve administrative të cilat kanë të bëjnë me natyrën e punës së kompanisë;
 • Dhënia e këshillave ligjore dhe opinioneve të kërkuara nga menaxhmenti;
 • Bën interpretimin dhe këshillimin mbi ligjet e reja, rishikimi dhe zbatimi i politikave dhe procedurave të nevojshme;
 • Bashkërëndon aktivitetet me juristat e departamentit dhe zyret e tjera të kompanisë;
 • Harton raporte javore mujore dhe vjetore për aktivitetet e zhvilluara;
 • Gama e punës është e ndryshme dhe përfshinë një bazë të gjerë të punës së përgjithshme komerciale dhe këshilluese:
  • Fushat kyçe do të përfshijnë kontratat e pronës, kontratat e qirasë, menaxhimin e licensimit të pikave shitëse, këshillat rreth kontratave dokumentave dhe marrëveshjeve lidhur me transaksionet pronësore dhe qiratë.

Kualifikimet dhe kriteret e nevojshme:

 • Shkathtësi të shkëlqyera komunikative, organizative dhe analitike;
 • Etikë në punë dhe integritet të lartë;
 • Shkathtësi për menaxhim të punës nën presion;
 • Shkollimi i lartë juridik, grada Bachelor (përparësi me Master);
 • Njohja shumë e mirë e punës me kompjuter;
 • Njohja e gjuhës angleze e domosdoshme;
 • Patent shofer kategoria-B, e domosdoshme;
 • Përparësi kanë kandidatët me përvojë pune.

Aplikimi duhet të bëhet vetëm online duke dërguar CV-në tuaj  me foto përmes e-mail adresës: hr.shell.rks@gmail.com

Në Subjekt le të shënohet pozita për të cilën aplikoni.

Informata shtesë prej orës 8.00 - 17.00 në, tel: +383 49 940 014

Listime të ngjashme

19/11/2020