Inxhinier Ndertimi (Zbatues)

pirraci e1600073751296
PIRRACI-U6
Publikuar më
14/09/2020
Qyteti
Prishtinë
Lloj listimi
Punë  

Përshkrimi

Kompania PIRRACI-U6, që operon në treg në sektorin e konstruksioneve metalike prej 20 vitesh në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni dhe Greqi,

kërkon të punësojë : Inxhinier Ndertimi (Zbatues).

Një projekt 8-12 mujor për llogari të një ndër kompanive më të mëdha në Ballkan kërkon të punësoj Inxhinier Ndërtimi në Kosovë.

Përshkrimi i Punës:

 • Kontrollin e punimeve në përputhje me kontratat e sipërmarrjes, projektin, preventivin, specifikimet teknike dhe KTZ, dhe kushteve të sigurisë së shëndetit e jetës në punë
 • Kontrollin e punimeve në përputhje me kontratat e sipërmarrjes,
 • Hartimin dhe ndjekjen e grafikut të punimeve sipas projektit dhe planit të organizimit
 • Kontrollin e përputhshmërisë së projekteve dhe detajeve dhe dhënien e zgjidhjeve teknike për zbatim, përfshirë detajimin konstruktiv dhe arkitektonik të elementëve të ndryshëm
 • Përpilimin dhe kontrollin e të gjithë dokumentacionit tekniko ligjor në objekt, si proces-verbale, libreza masash, situacione, akte piketimi e kontrolli etj
 • Aprovimin e materialeve që implementohen në kantier
 • Sigurimin e zbatimit të punimeve në përputhje me politiken e menaxhimit të cilësisë të kompanisë
 • Marrjen në dorëzim të punimeve të zbatimit, kryerjen e Inspektimeve të rregullta
 • Zbatimin me rigorozitet të kontratave të sipërmarrjes
 • Evidentimin e nevojave për materiale, dhe mirë administrimin e tyre, të makinerive dhe të fuqisë punëtore
 • Identifikimin, planifikimin dhe llogaritjen e volumeve, për zërat e preventivit dhe zërat e punimeve të reja ose të paparashikuara në preventiv...etj.

PAGA: Shume e kenaqeshme

Te interesuarit te dergojne CV ne : info@pirraci.com.al ose kontaktojne ne : 0698020804

Listime të ngjashme

Edukator/e (2)   Hani i Elezit e re
01/10/2020
27/09/2020